Logo Štipák
Menu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

ÚVODEM

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva můžete uplatnit.

KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Miroslav Štipák, IČ: 18794556, sídlem Novosady 2045, 59410 Velké Meziříčí, Česká republika

JAK ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, neposkytují nám je třetí strany.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracování dotazu

Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti se zpracováním dotazu položeného na webových stránkách nebo jiným způsobem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, email a telefonní číslo, případně dodací a fakturační adresu. Osobní údaje, které požadujeme při registraci, zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu, usnadnění a urychlení práce při vyplňování objednávek a pro zajištění jejich přehledné a vámi dostupné správy.

Zpracování spojené s obchodním vztahem

Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem, zejména pro zpracování objednávek, nabídek, smluv anebo při obchodní komunikaci. Takové zpracování zahrnuje Vaše identifikační, kontaktní a platební údaje, zejména jméno a příjmení, název právního subjektu, jehož jménem jednáte, emailovou adresu, telefonní číslo, poštovní a fakturační adresu, číslo účtu a příslušnou částku. V případě nezbytnosti a také pokud nám tyto údaje poskytnete, budeme zpracovávat Vaše pracovní zařazení, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností. Společnostem, které zajišťují přepravu objednaného zboží, předáme doručovací údaje (jméno, adresu, telefon a e-mail), za účelem doručení objednaného zboží. Údaje evidujeme po dobu trvání smluvního vztahu nebo až 10 let po jeho skončení na základě naší smluvní a zákonné povinnosti. Obchodní sdělení Zasílat obchodní sdělení našim zákazníkům, považujeme za náš oprávněný zájem. Pokud našim zákazníkem nejste, vyžadujeme udělení vašeho souhlasu. Obchodní sdělení zasíláme na váš e-mail. Údaje potřebné pro zasílání obchodních sdělení evidujeme nejdéle po dobu 3 let, případně do doby odhlášení se z jejich odběru. Odhlásit se můžete automatizovaně prostřednictvím každého zaslaného obchodního sdělení.

Cookies

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění jeho plné funkčnosti, ke statistickým účelům, personalizaci a také k cílení reklamy. Takové zpracování považujeme za náš oprávněný zájem. Jejich používání, můžete omezit nebo blokovat v liště na webu nebo v nastavení vašeho prohlížeče.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, právní subjekt, který jste zastupoval/a. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečné informace. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@botystipak.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato stránka o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v prosinci 2021.

Chceme, aby používání našeho webu bylo pro vás co nejpříjemnější

Na našem webu používáme cookies pro zajištění jeho plné funkčnosti, statistickým účelům a pro cílení reklamy. Potvrďte prosím, zda souhlasíte s uchovávání cookies pro statistické účely a pro reklamu.

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím Informace o zpracování osobních údajů.